Příroda v Oboře Kinský

Úvod » Blog » Příroda v Oboře Kinský
vyhled_obora_zehun_rybnik_priroda_kempovani_optimized.jpg

Obora Kinský společně s Oborou Hvězda v Praze (obě nechal zřídit římský císař a český král Ferdinand I. Habsburský) patří k nejstarším oborám v České republice.

Založena byla již v roce 1562. Původně měla sloužit k chovu koní. Během třicetileté války obora zpustla a obnovena byla až v roce 1719 hrabětem Václavem Norbertem Oktaviánem Kinským za účelem chovu jelenů a divokých prasat.

Na přelomu 19. a 20. století došlo k obnově chovu dančí zvěře, a to na úkor zvěře jelení. V roce 1948 byla obora zestátněna. V tomtéž roce zde bylo zřízeno lesnické učiliště, zaniklo v roce 1998 z důvodu nedostatku studentů. Do roku 1993, kdy byla obora Kinským vrácena, ji obhospodařovával stát.

Žehuňský rybník a Žehuňská obora společně vytváří Národní přírodní rezervaci. Žehuňský rybník dokonce patří mezi 10 největších dosud funkčních rybníků u nás. Dnes je jeho rozloha necelých 260 hektarů.

Oblast kolem rybníku se pyšní ještě dalším přívlastkem – vyskytují se zde chráněné ptačí druhy, kvůli kterým je tu vyhlášená "ptačí oblast", tedy chráněné území. Řada z nich patří mezi nejvzácnější a ohrožené druhy. Ornitologové tu mají opravdový ráj. Za posledních 100 let tady zaznamenali přes 260 ptačích druhů, z toho 145 hnízdících. V oboře z roku 1611, která přiléhá k rybníku, lze také pozorovat zvěř. Žijí tu daňci i mufloni.

Správce obory, Francesco Kinský dal Borgo popsal prostor těmito slovy: „Klid, regenerace a bezpečí. Je to zvláštní místo s velmi zvláštní energií.“ A pokud ho chcete zažít na vlastní kůži, nebo obdarovat tímto výjimečným zážitkem někoho blízkého, nyní máte možnost!


Zpět na výpis

Aktuality z našeho Instagramu